International Journal of Barrier Free Life and Society
Abbreviation: BAFLAS | ISSN (Print): 2602-4799 | ISSN (Online): 2602-4497 | DOI: 10.29329/baflas

Most Viewed

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar ve Eğitimleri

Mustafa Yankı Yargı

pp. 20 - 34   |  DOI: 10.29329/baflas.2017.120.2   |   Number of Views: 847  |  Number of Download: 660

Otizm Spektrum Bozukluğu Alanında Öykü Temelli bir Uygulama: Güç Kartı Stratejisi

Yeşim Güleç Aslan

pp. 62 - 73   |  DOI: 10.29329/baflas.2020.266.5   |   Number of Views: 670  |  Number of Download: 682

İşitme Engelliler Meslek Lisesinden Mezun Olan Öğrencilerin Başarı Düzeylerinin Betimlenmesi 

Hasan Hüseyin Selvi

pp. 44 - 61   |  DOI: 10.29329/baflas.2020.266.4   |   Number of Views: 451  |  Number of Download: 480

İşlevsel Becerilerin Öğretiminde Eş Zamanlı İpucuyla Yapılan Öğretiminin Etkililiği

Sinan Kalkan

pp. 1 - 19   |  DOI: 10.29329/baflas.2017.120.1   |   Number of Views: 412  |  Number of Download: 682

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çocukların Öz Düzenleme Becerilerini Desteklemeye Yönelik Sınıf İçi Uygulamalarının Belirlenmesi

Çığıl Aykut, Gamze Apaydın & Ayşenur Çelik Şahin

pp. 16 - 38   |  DOI: 10.29329/baflas.2018.264.2   |   Number of Views: 319  |  Number of Download: 426

Lise Öğrencilerinin Engelli Bireylere Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Alptürk Akçöltekin, Hikmet Şevgin & Banu Çiçek Özdemir

pp. 23 - 32   |  DOI: 10.29329/baflas.2020.266.2   |   Number of Views: 269  |  Number of Download: 532

Ebeveynlerin Bağımsız Yaşam ve OSB’li Çocuklarının Bağımsız Yaşam Becerileri Hakkındaki Görüşleri

Turgut Bahçalı & Serhat Odluyurt

pp. 1 - 22   |  DOI: 10.29329/baflas.2020.266.1   |   Number of Views: 246  |  Number of Download: 489

Engelli Bireyler ve Bakım Veren Ailelerinin Yaşadıkları Zorluklar: Sosyal İçerme Perspektifi

Sabanur Çavdar, Çağlar Şi̇mşek, Burcu Gündüz & Ebru Yılmaz Yalçınkaya

pp. 29 - 41   |  DOI: 10.29329/baflas.2021.441.2   |   Number of Views: 238  |  Number of Download: 236

Erken Çocukluk Özel Eğitiminde Erken Okuryazarlık ve Okulöncesi Öğretmenlerinin Uygulamaları

Emre Laçin

pp. 16 - 36   |  DOI: 10.29329/baflas.2019.265.2   |   Number of Views: 214  |  Number of Download: 385

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Üstün Yeteneklilere Yönelik Tutumlarının Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi

Selin Akçöltekin & Alptürk Akçöltekin

pp. 33 - 43   |  DOI: 10.29329/baflas.2020.266.3   |   Number of Views: 131  |  Number of Download: 415