International Journal of Barrier Free Life and Society
Abbreviation: BAFLAS | ISSN (Print): 2602-4799 | ISSN (Online): 2602-4497 | DOI: 10.29329/baflas

Most Viewed

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar ve Eğitimleri

Mustafa Yankı Yargı

pp. 20 - 34   |  DOI: 10.29329/baflas.2017.120.2   |   Number of Views: 595  |  Number of Download: 495

Otizm Spektrum Bozukluğu Alanında Öykü Temelli bir Uygulama: Güç Kartı Stratejisi

Yeşim Güleç Aslan

pp. 62 - 73   |  DOI: 10.29329/baflas.2020.266.5   |   Number of Views: 429  |  Number of Download: 503

İşitme Engelliler Meslek Lisesinden Mezun Olan Öğrencilerin Başarı Düzeylerinin Betimlenmesi 

Hasan Hüseyin Selvi

pp. 44 - 61   |  DOI: 10.29329/baflas.2020.266.4   |   Number of Views: 240  |  Number of Download: 365

İşlevsel Becerilerin Öğretiminde Eş Zamanlı İpucuyla Yapılan Öğretiminin Etkililiği

Sinan Kalkan

pp. 1 - 19   |  DOI: 10.29329/baflas.2017.120.1   |   Number of Views: 233  |  Number of Download: 525

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çocukların Öz Düzenleme Becerilerini Desteklemeye Yönelik Sınıf İçi Uygulamalarının Belirlenmesi

Çığıl Aykut, Gamze Apaydın & Ayşenur Çelik Şahin

pp. 16 - 38   |  DOI: 10.29329/baflas.2018.264.2   |   Number of Views: 196  |  Number of Download: 314

Lise Öğrencilerinin Engelli Bireylere Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Alptürk Akçöltekin, Hikmet Şevgin & Banu Çiçek Özdemir

pp. 23 - 32   |  DOI: 10.29329/baflas.2020.266.2   |   Number of Views: 165  |  Number of Download: 423

Ebeveynlerin Bağımsız Yaşam ve OSB’li Çocuklarının Bağımsız Yaşam Becerileri Hakkındaki Görüşleri

Turgut Bahçalı & Serhat Odluyurt

pp. 1 - 22   |  DOI: 10.29329/baflas.2020.266.1   |   Number of Views: 148  |  Number of Download: 373

Marjinal Etki Gösteren Engelli Liderlerin Genel Özelliklerinin Betimlenmesi

Hasan Hüseyin Selvi

pp. 1 - 15   |  DOI: 10.29329/baflas.2019.265.1   |   Number of Views: 97  |  Number of Download: 298

Erken Çocukluk Özel Eğitiminde Erken Okuryazarlık ve Okulöncesi Öğretmenlerinin Uygulamaları

Emre Laçin

pp. 16 - 36   |  DOI: 10.29329/baflas.2019.265.2   |   Number of Views: 81  |  Number of Download: 305

Enhancing Students' Engagement in Learning: Implementations in a Special Education Classroom

Esra Erbaş

pp. 1 - 15   |  DOI: 10.29329/baflas.2018.264.1   |   Number of Views: 71  |  Number of Download: 280