International Journal of Barrier Free Life and Society
Abbreviation: BAFLAS | ISSN (Print): 2602-4799 | ISSN (Online): 2602-4497 | DOI: 10.29329/baflas

Review article    |    Open Access
International Journal of Barrier Free Life and Society 2020, Vol. 4(1) 62-73

Otizm Spektrum Bozukluğu Alanında Öykü Temelli bir Uygulama: Güç Kartı Stratejisi

Yeşim Güleç Aslan

pp. 62 - 73   |  DOI: https://doi.org/10.29329/baflas.2020.266.5

Published online: January 08, 2021  |   Number of Views: 429  |  Number of Download: 503


Abstract

Güç kartı stratejisi, otizm spektrum bozukluğu (OSB) olan bireylerin güçlük yaşadıkları tüm beceri alanlarında gelişmeleri ve davranış sorunlarının azaltılması ya da ortadan kaldırılması için kullanılan öykü temelli uygulamalardan biridir. Bu strateji OSB’li bireylerin içinde yaşadıkları çevrede gerçekleşen sosyal durumları anlayabilmeleri ve bu sosyal durumlarda uygun davranışlar sergileyebilmeleri için görsel destek kullanımına dayalı etkili stratejiler arasındadır. Bu çalışma, güç kartı stratejisi ile ilgili kuramsal ve betimleyici bilgileri, uygulama adımlarını ve önerileri içermektedir. Ayrıca bu çalışmanın sonuç kısmında Türkiye’deki OSB tanılı bireylerde güç kartı stratejisinin kullanımında hem araştırmacılara hem de uygulamacılara önerilerde bulunulmuştur.

Keywords: Güç kartı stratejisi, otizm spektrum bozukluğu, öykü temelli uygulamalar


How to Cite this Article

APA 6th edition
Aslan, Y.G. (2020). Otizm Spektrum Bozukluğu Alanında Öykü Temelli bir Uygulama: Güç Kartı Stratejisi . International Journal of Barrier Free Life and Society, 4(1), 62-73. doi: 10.29329/baflas.2020.266.5

Harvard
Aslan, Y. (2020). Otizm Spektrum Bozukluğu Alanında Öykü Temelli bir Uygulama: Güç Kartı Stratejisi . International Journal of Barrier Free Life and Society, 4(1), pp. 62-73.

Chicago 16th edition
Aslan, Yesim Gulec (2020). "Otizm Spektrum Bozukluğu Alanında Öykü Temelli bir Uygulama: Güç Kartı Stratejisi ". International Journal of Barrier Free Life and Society 4 (1):62-73. doi:10.29329/baflas.2020.266.5.

References
 1. American Psychiatric Association [APA], (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). Washington, DC: Author. [Google Scholar]
 2. Angell, M.E., Nicholson, J.K., Watts, E.H., & Blum, C. (2011). Using multicomponent adapted power card strategy to decrease latency during interactivitiy transitions for three children with developmental disabilities. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 26 (4), 206-217. https://doi.org/10.1177/1098300714548799 [Google Scholar] [Crossref] 
 3. Boutot, E. A., & Hume, K. (2012). Beyond time and time table: Today’s applied behavior analysis for students with autism. Education and Training in Autism and Developmental Disabilities, 47 (1), 23-38. [Google Scholar]
 4. Campbell, A., & Tincani, M. (2011). The Power Card strategy: Strength- based intervention to increase direction following of children with autism spectrum disorder. Journal of Positive Behavior Interventions, 13 (4), 240-249. http://dx.doi.org/10.1177/1098300711400608 [Google Scholar]
 5. Daubert, A., Hornstein, S., & Tincani, M. (2015). Effects of a modified power card strategy on turn taking and social commenting of children with autism spectrum disorder playing board games. Journal of Physical Disabilities, 27 (1), 93-110. http://dx.doi.org/10.1007/s10882-014-9403-3 [Google Scholar]
 6. Davis, K. M., Boon, R. T., Cihak, D. F., & Fore III, C. (2010). Power Cards to improve conversation skills in adolescents with Asperger Syndrome. Focus on Autism and Developmental Disorders, 25 (1),12-22. http://dx.doi.org/10.1177/1088357609354299 [Google Scholar]
 7. Elisa, G. (2001). Power cards: Using special interest to motivate children and youth with Asperger Syndrome and autism. Kansas: Autism Asperger Publishing Co. [Google Scholar]
 8. Ergin, E., & Bakkaloğlu, H. (2015). Kaynaştırma uygulamaları yürütülen okul öncesi sınıflarda sınıf içi geçişlerin kolaylaştırılması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 16 (02), 173-191. https://doi.org/10.1501/Ozlegt_0000000226 [Google Scholar] [Crossref] 
 9. Gagnon, E., & Myles, B. S. (2016). The Power Card strategy 2: Using special interests to motivate children and youth with autism spectrum disorder. Shawnee Mission, KS: AAPC Publishing. [Google Scholar]
 10. Gagnon, E. (2001). Power cards: Using special interests to motivate children and youth with Asperger Syndrome and autism. Kansas: AAPC Publishing. [Google Scholar]
 11. Gray, C. (1994). Social stories. Arlington: Future Horizons. [Google Scholar]
 12. Güleç-Aslan, Y. (2017). Otizm spektrum bozukluğu (OSB): Eğitim ve öğretim süreci. İ. H. Diken ve B. Hatice (Eds.). Zihin yetersizliği ve otizm spektrum bozukluğu içinde (s. 264-275). Ankara: PEGEM Akademi. [Google Scholar]
 13. Güleç-Aslan, Y. (2018). Otizm spektrum bozukluğu. A. Cavkaytar (Ed.). Özel eğitim içinde (s. 149-165). Ankara: Vize Yayınevi. [Google Scholar]
 14. Güleç-Aslan, Y. (2019). Otizm spektrum bozukluğunda erken müdahale. S. S. Yıldırım Doğru (Ed.): Erken çocuklukta özel eğitim içinde (s. 169-182).Ankara: Vize Akademik. [Google Scholar]
 15. Güleç-Aslan, Y. (2020). Güç kartı stratejisi: Otizm spektrum bozukluğu olan bireylere yönelik öykü temelli bir uygulama. Ankara: Vize Yayıncılık. [Google Scholar]
 16. Kasari, C., Gulsrud, A. C., Wong, C., Kwon, S., & Locke, J. (2010). Randomized controlled caregiver mediated joint engagement intervention for toddlers with autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 40 (9), 1045–1056. 1045-56. https://doi.org/10.1007/s10803-010-0955-5 [Google Scholar] [Crossref] 
 17. Keeling, K., Smith Myles, B., Gagnon, E., & Simpson, R.L. (2003). Using the Power Card strategy to teach sportsmanship skills to a child with autism. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 18 (2), 105–111. https://doi.org/10.1177/108835760301800204 [Google Scholar] [Crossref] 
 18. Kırcaali-İftar, G. (2012). Otizm spektrum bozukluğuna genel bakış. E. Tekin (Ed.). Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar ve eğitimleri içinde (s. 17-44). Ankara: Vize. [Google Scholar]
 19. Kırcaali-İftar, G., & Tekin-İftar, E. (2012). Otizm spektrum bozukluklarına yönelik program örnekleri. E. Tekin (Ed.). Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar ve eğitimleri içinde (s. 239-265). Ankara: Vize. [Google Scholar]
 20. Kurt, O. (2012). Otizm spektrum bozukluğu ve bilimsel dayanaklı uygulamalar. E. Tekin (Ed.). Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar ve eğitimleri içinde (s. 83-118). Ankara: Vize. [Google Scholar]
 21. Kutlu, M., & Karaaslan, Ö. (2010). Otizm spektrum bozukluğu olan bireylerde sosyal öykü kullanımı: Alanyazın taraması Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19 (2), 1- 17. [Google Scholar]
 22. Lovaas, O. I. (2003). Teaching individuals with developmental delays: Basic intervention techniques. Austin, Texas: Pro-Ed. [Google Scholar]
 23. Motavalli Mukaddes, N. (2013). Otizm spektrum bozuklukları tanı ve takip. İstanbul: Nobel Tıp Kitapevleri. [Google Scholar]
 24. NAC (National Autism Center) (2015). National standarts report, http://www.nationalautismcenter.org/pdf/NACStandards, 10/03/2019’da erişildi. [Google Scholar]
 25. Odom, S. L., Collet-Klingenberg, L., Rogers, S. J., & Hatton, D. D. (2010). Evidence-based practices in interventions for children and youth with autism spectrum disorders. Preventing School Failure: Alternative Education for Children and Youth, 54 (4), 275-282. https://doi.org/10.1080/10459881003785506 [Google Scholar] [Crossref] 
 26. Odom, S. L., & Connie, .W. (2015). Connecting the dots: Supporting students with Autism Spectrum Disorder. American Educator, 39 (2), 12-19. [Google Scholar]
 27. Olçay-Gül, S., & Tekin-İftar, E., (2012) Otizm Spektrum Bozukluğu Tanısı Alan Bireyler için Sosyal Öykülerin Kullanımı. Özel Eğitim Dergisi, 13 (2), 1-20. https://doi.org/10.1501/Ozlegt_0000000168 [Google Scholar] [Crossref] 
 28. Sam, A. & AFIRM Team. (2015). Social narratives. Chapel Hill, NC: National Professional Development Center on Autism Spectrum Disorder, FPG Child Development Center, University of North Crarolina. Retrieved from http://afirm.fpg.unc.edu/social-narratives. [Google Scholar]
 29. Smith Myles, B., & Aspy, R. (2016). High-functioning autism anddifficult moments practical solutions for reducing meltdowns.Shawnee, KS: AAPC Publishing. [Google Scholar]
 30. Spencer, V., Simpson, C. G., Day, M., & Buster, E. (2008). Using the power card strategy to teach social skills to a child with autim. TEACHING Exceptional Children Plus, 5 (1), 2-10. [Google Scholar]
 31. Tekin-İftar, E. (2014). Uygulamalı davranış analizi. E. Tekin (Ed.). Uygulamalı davranış analizi içinde, (s. 1-40). Ankara: Vize. [Google Scholar]
 32. Yücesoy-Özkan, Ş. (2015). Otizm spektrum bozukluğu olan bireyler için bilimsel dayanaklı uygulamalar. Atilla Cavkaytar (Ed.), Otizm spektrum bozukluğu içinde (s.127-160). Ankara: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü. [Google Scholar]