International Journal of Barrier Free Life and Society
Abbreviation: BAFLAS | ISSN (Print): 2602-4799 | ISSN (Online): 2602-4497 | DOI: 10.29329/baflas

Original article | International Journal of Barrier Free Life and Society 2018, Vol. 2(1) 16-38

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çocukların Öz Düzenleme Becerilerini Desteklemeye Yönelik Sınıf İçi Uygulamalarının Belirlenmesi

Çığıl Aykut, Gamze Apaydın & Ayşenur Çelik Şahin

pp. 16 - 38   |  DOI: https://doi.org/10.29329/baflas.2018.264.2

Published online: December 10, 2018  |   Number of Views: 18  |  Number of Download: 40


Abstract

Okul öncesi dönem, birçok becerinin kazanımı için kritik bir dönem olmakla birlikte öz düzenleme becerilerinin desteklenmesi için önemli bir dönemdir. Öz düzenleme becerileri çocukların okula hazır oluşları, gelecekteki akademik başarısı ve sosyal yeterliği üzerinde kritik bir rol oynamaktadır. Çocuklara bu becerilerin kazandırılmasında ise, okul öncesi öğretmenlerine önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu nedenle bu araştırmada, okul öncesi öğretmenlerinin öz düzenlemeyi desteklemek için yürüttükleri uygulamaların belirlenmesi ve bu uygulamalar hakkında görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden sistematik gözlem ve görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 10 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla, araştırmacılar tarafından hazırlanan “Demografik Bilgi Formu”, “Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu” ve “Öz Düzenleme Becerilerini Destekleme Gözlem Formu” kullanılmıştır. Gözlem verileri sıklık kaydı ile görüşme verileri ise içerik analizi ile analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre, sınıflarda pekiştirme, rutin oluşturma, sınıf kuralları ve rutinleri öğretme, geri bildirimler sunma ve olumlu geri bildirimleri düzeltici geri bildirimlerden daha sık kullanma, akran aracılı öğrenmeyi kullanma, seçenek sunma, rol dağılımı yapma ve kolaylaştırıcılar kullanma stratejilerinin öğretmenlerin çoğu tarafından kullanıldığı görülmüştür. Buna karşın, etkinlik çizelgeleri kullanma, kendini talimatlandırma, amaç koyma, kendini izleme, kendini kayıt etme ve kendini pekiştirme stratejilerinin öğretmenlerin birçoğu tarafından kullanılmadığı bulunmuştur. Bulgular alanyazın çerçevesinde tartışılmış ve çeşitli öneriler sunulmuştur.

Keywords: Okul öncesi öğretmenleri, Okul öncesi dönem çocukları, Öz düzenleme becerileri, Öz düzenleme becerilerini destekleme, Sınıf içi uygulamalar


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Aykut, C., Apaydin, G. & Sahin, A.C. (2018). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çocukların Öz Düzenleme Becerilerini Desteklemeye Yönelik Sınıf İçi Uygulamalarının Belirlenmesi . International Journal of Barrier Free Life and Society, 2(1), 16-38. doi: 10.29329/baflas.2018.264.2

Harvard
Aykut, C., Apaydin, G. and Sahin, A. (2018). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çocukların Öz Düzenleme Becerilerini Desteklemeye Yönelik Sınıf İçi Uygulamalarının Belirlenmesi . International Journal of Barrier Free Life and Society, 2(1), pp. 16-38.

Chicago 16th edition
Aykut, Cigil, Gamze Apaydin and Aysenur Celik Sahin (2018). "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çocukların Öz Düzenleme Becerilerini Desteklemeye Yönelik Sınıf İçi Uygulamalarının Belirlenmesi ". International Journal of Barrier Free Life and Society 2 (1):16-38. doi:10.29329/baflas.2018.264.2.

References
 1. Adagideli, F. H., Saraç, S., & Ader, E. (2015). Assessing preschool teachers' practices to      promote self regulated learning. International Electronic Journal of Elementary Education, 7(3), 423-440. https://www.iejee.com/index.php/IEJEE/article/view/89 adresinden edinilmiştir. [Google Scholar]
 2. Alejandro, J. P., Leslie, A. M., Manley, B. C., Rivas, A. F., Wiltermood, D. M., & Bainum, C. K. (2016). Preschool attendance as a predictor of self-regulation in kindergarteners. Psi Chi Journal of Psychological Research, 21(4), 222-229. doi:10.24839/b21.4.222 [Google Scholar] [Crossref] 
 3. Aras, S. (2015). Promoting self-regulation in early years: Tools of the mind. Journal of Education and Future, (8), 15-25. http://www.semanticscholar.org/paper/Promoting-Self-Regulation-in-Early Years%3A-Tools-of-Aras/e21f2a179270ff9b1e1b4b3ca498d8a8ef2ffecc adresinden edinilmiştir. [Google Scholar]
 4. Bierman, K. L., Nix, R. L., Greenberg, M. T., Blair, C., & Domitrovich, C. E. (2008). Executive functions and school readiness intervention: Impact, moderation, and mediation in the Head Start REDI program. Development and Psychopathology, 20(3), 821-843. doi:10.1017/S0954579408000394 [Google Scholar] [Crossref] 
 5. Birch, S. H., & Ladd, G. W. (1997). The teacher-child relationship and children's early school adjustment. Journal of School Psychology, 35(1), 61-79. doi:10.1016/S0022-4405(96)00029-5 [Google Scholar] [Crossref] 
 6. Blair, C. (2002). School readiness: Integrating cognition and emotion in a neurobiological conceptualization of children's functioning at school entry. American Psychologist, 57(2), 111-127. doi:10.1037/0003-066X.57.2.111 [Google Scholar] [Crossref] 
 7. Blair, C., Granger, D., & Peters Razza, R. (2005). Cortisol reactivity is positively related to executive function in preschool children attending Head Start. Child Development, 76(3), 554-567. doi:10.1111/j.1467-8624.2005.00863.x [Google Scholar] [Crossref] 
 8. Blair, C., & Razza, R. P. (2007). Relating effortful control, executive function, and false belief understanding to emerging math and literacy ability in kindergarten. Child Development, 78(2), 647-663. doi:10.1111/j.1467-8624.2007.01019.x [Google Scholar] [Crossref] 
 9. Blair, C., & Diamond, A. (2008). Biological processes in prevention and intervention: The promotion of self-regulation as a means of preventing school failure. Development and Psychopathology, 20(3), 899-911. doi:10.1017/S0954579408000436 [Google Scholar] [Crossref] 
 10. Bodrova, E., & Leong, D. J. (2007). Play and early literacy: A Vygotskian approach. K. A. Roskos ve J. F. Christie (Ed.), Play and literacy in early childhood: Research from multiple perspectives içinde (s. 185 -200). New York: Taylor and Francis Group. [Google Scholar]
 11. Bodrova, E., & Leong, D. J. (2008). Developing self-regulation in kindergarten. Young Children, 63(2), 56-58. [Google Scholar]
 12. Cameron, C. E., Connor, C. M., & Morrison, F. J. (2005). Effects of variation in teacher organization on classroom functioning. Journal of School Psychology, 43(1), 61-85. doi:10.1016/j.jsp.2004.12.002 [Google Scholar] [Crossref] 
 13. Carr, M. E., Moore, D. W., & Anderson, A. (2014). Self-management interventions on students with autism: A meta-analysis of single-subject research.  Exceptional Children, 81(1), 28-44. doi: 10.1177/0014402914532235 [Google Scholar] [Crossref] 
 14. Cozby, P. C. (2003). Methods in behavioral research: Resources for research in psychology and behavioral science. Boston: McGraw-Hill. [Google Scholar]
 15. Denham, S. A., & Brown, C. ( 2010 ). “Plays nice with others”: Social-emotional learning and academic success. Early Education and Development, 21(5), 652-680. doi:10.1080/10409289.2010.497450 [Google Scholar] [Crossref] 
 16. Downer, J., Sabol, T. J., & Hamre, B. (2010). Teacher-child interactions in the classroom: Toward a theory of within-and cross-domain links to children's developmental outcomes. EarlyEducation and Development, 21(5),699-723. doi:10.1080/10409289.2010.497453 [Google Scholar] [Crossref] 
 17. Eisenberg, N., Valiente, C., & Eggum, N. D. (2010). Self-regulation and school readiness. Early Education and Development, 21(5), 681-698. doi:10.1080/10409289.2010.497451 [Google Scholar] [Crossref] 
 18. Ertürk, H. G. (2013). Öğretmen çocuk etkileşiminin niteliği ile çocukların öz düzenleme becerisi arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Türkiye). http://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/'nden elde edilmiştir. (Tez No. 363224) [Google Scholar]
 19. Espy, K. A., McDiarmid, M. M., Cwik, M. F., Stalets, M. M., Hamby, A., & Senn, T. E. (2004). The contribution of executive functions to emergent mathematic skills in preschool children. Developmental Neuropsychology, 26(1), 465-486. doi:10.1207/s15326942dn2601_6 [Google Scholar] [Crossref] 
 20. Florez, I. R. (2011). Developing young children’s self-regulation through everyday experiences. Young Children, 66(4), 46-51. [Google Scholar]
 21. Fuhs, M. W., Farran, D. C., & Nesbitt, K. T. (2013). Preschool classroom processes as predictors of children’s cognitive self-regulation skills development. School Psychology Quarterly, 28(4), 347. doi: 10.1037/spq0000031 [Google Scholar] [Crossref] 
 22. Gureasko-Moore, S., DuPaul, G. J., & White, G. P. (2007). Self-management of classroom preparedness and homework: Effects on school functioning of adolescents with Attention Deficit  Hyperactivity Disorder. School Psychology Review, 36(4), 647-664. [Google Scholar]
 23. Konrad, M., Fowler, C. H., Walker, A. R., Test, D. W., & Wood, W. M. (2007). Effects of self determination interventions on the academic skills of students with learning disabilities. Learning Disability Quarterly, 30(2), 89-113. [Google Scholar]
 24. Korinek, L., & deFur, S. H. (2016). Supporting student self-regulation to access the general education curriculum. TEACHING Exceptional Children, 48(5), 232-242. doi: 10.1177/0040059915626134 [Google Scholar] [Crossref] 
 25. Krippendorff, K. (2004). Content analysis: An introduction to its methodology (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. [Google Scholar]
 26. McClelland, M. M., & Tominey, S. L. (2011). Introduction to the special issue on self regulation in early childhood. Early Education & Development, 22(3), 355-359. doi:10.1080/10409289.2011.574265 [Google Scholar] [Crossref] 
 27. Merriam, S. B. (2015). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber (3. Baskı). (S. Turan, Çev. Ed.). Ankara: Nobel. [Google Scholar]
 28. Newman, R. S. (2000). Social influences on the development of children's adaptive help seeking: The role of parents, teachers, and peers. Developmental Review, 20(3), 350-404. doi: 10.1006/drev.1999.0502 [Google Scholar] [Crossref] 
 29. Pakarinen, E. (2012). Relations between teacher-child interactions and children's learning and         motivation in Finnish kindergartens. (Doctoral dissertation, University of Jyväskylä). Retrieved from https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/39933 [Google Scholar]
 30. Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. (M. Bütün ve S. B. Demir,         Çev. Ed.). Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 31. Perels, F., Merget‐Kullmann, M., Wende, M., Schmitz, B., & Buchbinder, C. (2009). Improving self regulated learning of preschool children: Evaluation of training for kindergarten teachers. British Journal of Educational Psychology, 79(2), 311-327. doi:10.1348/000709908X322875 [Google Scholar] [Crossref] 
 32. Pintrich, R. R. (2000). The role of goal orientation in self-regulated learning. In M. Boekaerts, P. R.  Pintrich, & M. Zeidner (Eds), Handbook of self- regulation (pp, 451-501). San        Diego, CA: Academic Press. [Google Scholar]
 33. Ponitz, C. C., McClelland, M. M., Matthews, J. S., & Morrison, F. J. (2009). A structured observation of behavioral self-regulation and its contribution to kindergarten outcomes. Developmental Psychology, 45(3), 605-619. doi:10.1037/a0015365 [Google Scholar] [Crossref] 
 34. Powell, D., Dunlap, G., & Fox, L. (2006). Prevention and intervention for the challenging    behaviors of toddlers and preschoolers. Infants & Young Children, 19(1), 25-35. Retrieved from  https://depts.washington.edu/isei/iyc/powell_19.1_05.pdf [Google Scholar]
 35. Rimm-Kaufman, S. E., Curby, T. W., Grimm, K. J., Nathanson, L., & Brock, L. L. (2009). The contribution of children’s self-regulation and classroom quality to children’s adaptive behaviors in the kindergarten classroom. Developmental Psychology, 45(4), 958-972. doi:10.1037/a0015861 [Google Scholar] [Crossref] 
 36. Shogren, K. A., Faggella-Luby, M. N., Bae, S. J., & Wehmeyer, M. L. (2004). The effect of choice-making as an intervention for problem behavior: A meta-analysis. Journal of Positive Behavior Interventions, 6(4), 228-237. doi:10.1177/10983007040060040401 [Google Scholar] [Crossref] 
 37. Schunk, D. H. (1999). Social-self interaction and achievement behavior. Educational Psychologist, 34(4), 219-227. doi:10.1207/s15326985ep3404_3 [Google Scholar] [Crossref] 
 38. Schunk, D. H., & Zimmerman, B. J. (2007). Influencing children's self-efficacy and self-regulation of reading and writing through modeling. Reading & Writing Quarterly, 23(1), 7-25. doi: 10.1080/10573560600837578 [Google Scholar] [Crossref] 
 39. Smith, H. J. (2007). The social and private worlds of speech: Speech for ınter‐and ıntramental activity. The Modern Language Journal, 91(3), 341-356. doi:10.1111/j.1540 4781.2007.00584.x [Google Scholar] [Crossref] 
 40. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı (2013). Okul öncesi eğitim programı. https://tegm.meb.gov.tr/dosya/okuloncesi/ooproram.pdf adresinden edinilmiştir. [Google Scholar]
 41. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü (2017). Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri. http://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_12/11115355_YYRETMENLYK_MESLEYY_GENEL_YETERLYKLERY.pdf adresinden edinilmiştir. [Google Scholar]
 42. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü (2017). Okul öncesi öğretmenliği özel alan yeterlikleri. http://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_11/06160307_5-YYretmen_Yeterlikleri_KitabY_okul_Yncesi_YYretmeni_Yzel_alan_yeterlikleri_ilkYYretim_parYa_8.pdf adresinden edinilmiştir. [Google Scholar]
 43. Üredi, I., & Üredi, L. (2007). Öğrencilerin öz - düzenleme becerilerini geliştiren öğrenme ortamının oluşturulması. EDU7, 2(2), 1-30. [Google Scholar]
 44. Yıldız, T. G., Kara, H. G. E., Tanribuyurdu, E. F., & Gönen, M. (2014). Examining self regulation skills according to teacher-child interaction quality. Eğitim ve Bilim, 39(176), 329-338. doi: 10.15390/EB.2014.3648 [Google Scholar] [Crossref] 
 45. Yurdugül, H. (2005). Ölçek geliştirme çalışmalarında kapsam geçerliği için kapsam geçerlik indekslerinin kullanılması. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi  28–30 Eylül 2005 içinde (s.771 774). Denizli: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi. [Google Scholar]
 46. Wallace, G. R. (1994). Discipline that motivates. Journal of Instructional Psychology, 21(4), 371-374. [Google Scholar]
 47. Wery, J. J., & Nietfeld, J. L. (2010). Supporting self-regulated learning with exceptional children. Teaching Exceptional Children, 42(4), 70-78. doi:10.1177/004005991004200408 [Google Scholar] [Crossref] 
 48. Williford, A. P., Vick Whittaker, J. E., Vitiello, V. E., & Downer, J. T. (2013). Children's engagement within the preschool classroom and their development of self regulation. Early Education & Development, 24(2), 162-187. doi:10.1080/10409289.2011.628270 [Google Scholar] [Crossref] 
 49. Zimmerman, B. J. (2000). Attaining self-regulation: A social cognitive perspective. In M. Boekaerts, P. R. Pintrich, & M. Zeidner (Eds), Handbook of self-regulation (pp. 13-39). San Diego, CA: Academic Press. [Google Scholar]